Pogłębiarki to grupa specjalistycznych maszyn wydobywczych, pływających po zbiornikach wodnych śródlądowych i portach morskich, których przeznaczeniem jest wydobywanie z dna zbiorników zalegających tam pokładów kruszyw (np. piasek, żwir) lub mułu utrudniającego żeglugę kanałami lub rzekami. Pogłębiarka mątwa stacjonująca w Mrzeżynie posiada 30 metrów długości przy zanurzeniu zaledwie 1,2 metra i masie ponad 120 ton a Holownik Kalmar dzięki swoim kształtom swobodnie może się przemieszczać i ustawiać pogłębiarkę w określonym położeniu.